Het bestuur

Voor de uitvoering van een groot aantal organisatorische taken is een Stichtingsbestuur samengesteld dat wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. Het bestuur bestaat uit:

  • J. de Boer - voorzitter
  • J.H. van den Elshout - vice-voorzitter (Scheepvaart & Techniek)
  • S. Dronkers - penningmeester ( Brand)
  • M. Bromet - lid (Brand)
  • Mw. C.van Iperen - lid (Agrarisch)
  • A. van den Berg - lid (Agrarisch)
  • G. van Zwienen - lid (Motorvoertuigen)
  • drs. G.J. van der Meer Mohr - lid (Kunst, Antiek en Kostbaarheden)
 
Bij de uitvoering van haar taken zal het bestuur zich laten leiden door de Staatuten en door het Huishoudelijk Reglement dat speciaal voor deze Stichting is gemaakt. In dit reglement staan alle spelregels die zowel betrekking hebben op de toetreding als gedurende de inschrijvingsperiode.